Hotelak

Hotelak

Hainbat hotel hautatu eta Biltzarrerako tarifa bereziak negoziatu ditugu. Guztiak Biltzar Jauregitik gertu daude eta lotura zuzena dute tranbiarekin.